Okolie

Medzi dominanty Štiavnických vrchov patrí vrch Sitno opradený legendami. Za zmienku určite stojí tá o sitnianskych rytieroch, ktorí sa majú prebudiť v časoch, keď bude slovenskému národu najhoršie a pomôcť. Výstup na vrch Sitno umožňuje vychutnať si štiavnickú prírodu a spoznať mnohé z jej krás.

Ďalšou zaujímavou turistickou zastávkou je Počúvadlianske jazero, ktoré v letných mesiacoch ponúka možnosť kúpania sa a člnkovania. V zimných mesiacoch sa v okolí jazera naskytuje možnosť krásnych, ničím nerušených prechádzok. Počúvadlianske jazero je umelo vybudovaný tajch, ktorý kedysi s mnohými ďalšími zásoboval vodou banské zariadenia. Z pôvodných 60 tajchov sa do dnešného dňa zachovalo 23, z nich Počúvadlianske jazero patrí k najväčším.

Iba 9km vzdialená Banská Štiavnica dáva vela možností na návštevu múzeí – mineralogické, banské, botanické – a historických pamiatok – Starý zámok, Nový zámok, Klopačka, Trojičné námestie, Poľovnícky kaštieľ vo Sv. Antole a iné. Veď Banská Štiavnica spolu s technickými pamiatkami priľahlého okolia je zapísaná na Listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Okrem historických pamiatok môžete v Banskej Štiavnici navštíviť aj množstvo kaviarní.